Zino濃睫毛增長液  
2020-08-12    by Yumiprincess
#Zino濃睫毛增長液 

試過去植眼睫毛
望落去變得又大又圓🤩
但植完睫毛甩到崩曬 好肉酸
睇到啲睫毛弱曬、甩曬
係呢個時候我會用Zino 濃睫毛增長液 
作休養期精華咁使用
重拾強韌健康嘅眼睫毛👀

🎀 Zino 濃睫毛增長液我會早晚當眼睫毛精華咁用,先以海綿刷頭將精華沿著睫毛根部掃開,刷毛將精華由內向外掃遍每根睫毛,呢支睫毛精華功效可以促進睫毛生長嘅速度,延長睫毛生命週期,自然增長,激活沉睡中嘅睫毛,睫毛增多,提升睫毛濃密度,仲會修護受損嘅睫毛,防止脫落,睫毛變粗又健康😄

🎀用後感:
短短14 日就見到睫毛崩咗個位有生番啲毛出黎,仲變得有彈性,特別係下睫毛係超明顯,就咁用睫毛夾夾完都可以hold住成日😄

✨ 主要成份
美國專利SymPeptide激活睫毛囊配方 、水解角蛋白、多效肽、EGF生長因子、複合草本精華、透明質酸及維他命B5

🔗ZINO 濃睫毛增長液
https://zino.hk/product/zino-eyelash-serum/

📍銷售點:
萬寧/ZINO概念店/ZINO Club/MAX Club
ZINOMALL.com購物網 (新會員即減$50)
🛍🛒購買網站: https://www.zinomall.com/product-detail.php?product_id=842

ZINO HK
#zinohk #睫毛修護 #美睫 #睫毛增長 #beauty #beautyblogger #beautyblog #hkbeautyblogger #mamablogger #hkblogger #hongkongmama #beautykol #blogger #influencer  #hkinfluencer #influencerhk #hkbeauty #好物分享 #yumiprincess #美容分享 #肌膚保養最新美容日記

THE LATEST BEAUTY DIARY


© 2019 BEAUBEE Creative Agency @ Love Beauty Limited